Sunday, January 6, 2019

EVK Visioon 2019 : 06.01.19

EVK Visioon 2019

We are to establish God’s Kingdom
   Me peame rajama Jumala Kuningriigi
            Our purpose
               Meie eesmärk
                        Honor God
                           Austada Jumalat
                        Strengthen believers
                           Tugevdada usklikke
                        Reach people
                           Jõuda inimesteni
            Our focus
               Meie fookus
                        Word
                           Sõna
                        Love
                           Armastus
                        Families
                           Perekonnad
                        Missions
                           Misjon

Johannese 7:37-38
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”

Johannese 13:35                              NLT
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

5. Moosese 11:18-21
18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel; 
19 õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! 
20 Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale, 
21 et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on maa kohal!

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

EVK is multi-cultural, multi-lingual, multi-generational 
   EVK on multikultuurne, mitmekeelne, mitmeid põlvkondi ühendav
            Everyone is welcome here
               Kõik on siin teretulnud
            We are stronger together
               Me oleme üheskoos tugevamad
            And is Jesus is here to help you
               Ja Jeesus on siin, et sind aidata

Heebrealastele 10:24-25
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Church days affect the rest of our days
   Koguduse päevad mõjutavad meie kõiki teisi päevi
Best way to get people to church is invite them
   Parim viis inimeste kogudusse tulemiseks, on neid kutsuda
We want every Sunday to please God and help people
  Me tahame, et iga pühapäev meeldiks Jumalale ja aitaks inimesi
With us working together in God’s plan, it will be
  Kui me töötame koos Jumala plaanis, siis see sünnibki
            
Our vision is simple, but not easy
    Meie visioon on lihtne, aga mitte kerge

No comments:

Post a Comment