Sunday, December 30, 2018

Valmis särama – Ready to Shine : 30.12.18

Valmis särama – Ready to Shine

Don’t assume you are doing something wrong, when things get hard
   Ära eelda, et sa teed midagi valesti, kui asjad raskeks lähevad
God will allow you to go through things to get stronger
   Jumal laseb sul minna läbi asjadest, et muuta sind tugevamaks

Johannese 15:1-8
1 „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik.
2 Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.
3 Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.
4 Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.
5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
6 Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.
8 Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.

The pruning process is not easy, but it makes you better
   Kärpimise protsess ei ole lihtne, aga teeb sind paremaks

Filiplastele 1:20-22
20 minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et - nagu alati, nii ka nüüd - Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi.
21 Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!
22 Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida.

Difficulties do not mean you are out of God’s will
   Raskused ei tähenda, et sa oled Jumala tahtest väljas
            It can be preparing you for your next step
               See võib olla ettevalmistus sinu järgmiseks sammuks
God uses those times to show Himself strong
   Jumal kasutab neid aegu, et näidata ennast tugevana
            What we learn from, is not always fun
               Millest me õpime, ei ole alati lõbus

Stop feeling sorry for yourself, and look for ways to help others
   Lõpeta enda haletsemine ja otsi võimalusi teiste aitamiseks
            Difficulties prepare you for what is next
               Raskused valmistavad sind ette järgmise asja jaoks
            Your disappointments are doorways to hope
               Sinu pettumused on ukseavad lootusele
            
Heebrealastele 11:1
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

God knows all about you, so you can put your trust in Him 
   Jumal teab sinust kõike, nii et sa võid panna oma usalduse Tema peale

Jesaja 43:19-20
19 Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.
20 Mind austavad metsloomad, šaakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast.

Johannese 1:1-5
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 

God is about to do something new
   Jumal hakkab tegema midagi uut
No matter how dark it gets, God will get light to you
   Ükskõik kui pimedaks võib minna, Jumal annab sulle valguse
            God gives a path in desert, and light in darkness       
  Jumal annab teeraja kõrbes ning valguse pimeduses
            What you go through sets you up for your future
               See millest sa läbi lähed, paneb sind valmis tuleviku jaoks
            You are stronger because of what you went through 
               Sa oled tugevam selle läbi, millest sa läbi läksid

Galaatlastele 2:20
20 nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

In every situation, commit to trust in God
   Igas olukorras pühendu Jumala usaldamisele
            
Matteuse 5:14-15
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.

Look for your opportunities to shine
   Otsi oma võimalusi säramiseks
You are ready to shine in 2019
   Sa oled valmis särama 2019


No comments:

Post a Comment