Sunday, May 27, 2012

Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi #3 : 27.05.12


Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi   3

Efeslastele 2:2  Message
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas;

Don’t let the world tell you how to be happy
   Ära lase maailmal endale öelda, kuidas olla õnnelik
Know what God says, and learn from Him
   Tea, mida Jumal ütleb, ja õpi Temalt

1. Moosese 2:22-25
22 Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.
23 Ja Aadam ütles: "See on nüüd luu minu lust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks,
sest ta on mehest võetud!"
24 Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!
25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud.

Husbands and wives, meet each others needs
   Abikaasad, täitke teineteise vajadusi
And you will both be happy
   Ja te olete mõlemad õnnelikud

Johannese 4:4-15
4 Ta pidi aga minema läbi Samaaria.
5 Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile;
6 seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg.
7 Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: "Anna mulle juua!"
8 Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma.
9 Siis Samaaria naine ütles talle: "Kuidas! Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt?" Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega.
10 Jeesus vastas: "Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett."
11 Naine ütles talle: "Isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle "elava vee"?
12 Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad!?"
13 Jeesus kostis: "Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle,
14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks."
15 Naine ütles talle: "Isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas!"

:16-18
16 Jeesus ütles talle: "Mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi!"
17 Naine vastas: "Mul ei ole meest." Jeesus ütles talle: "Sul on õigus, kui sa ütled: "Mul ei ole meest",
18 sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud."
:19-20
19 Naine ütles temale: "Isand, ma näen, et sa oled prohvet.
20 Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama."
:21-24
21 Jeesus ütles talle: "Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas!
22 Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt.
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama."
:25-26
25 Naine ütles temale: "Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik."
26 Jeesus ütles talle: "Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see."

Jesus is the answer for your sexual thirst
   Jeesus on vastus sinu seksuaalsele janule

To sin is easy, so know your weakness
   Pattu teha on lihtne, seepärast tunne oma nõrkusi
      Protect your marriage, remember to sin is easy
   Kaitse oma abielu, pea meeles, et pattu teha on lihtne
Many with problems don’t want to talk about it
   Paljud, kellel on probleemid, ei taha nendest rääkida
But anyone can end up falling, and get trapped
   Aga igaüks võib komistada ning jääda lõksu
       Keep your guards up, because we all have desires
   Ole ettevaatlik, sest meil kõigil on ihad

Jakoobuse 1:13
Ärgu kiusatav öelgu: "Jumal kiusab mind!" Sest Jumalat ei saa
kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi.

God wants you to have fun and pleasure
   Jumal tahab, et sul oleks lõbu ja nauding
Just keep it within your marriage
   Lihtsalt hoia seda oma abielu sees
           
Laulud 16:11
11 Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.

      God is your main source of pleasure
   Jumal on sinu peamine naudingu allikas
           
Jeremia 2:13
13 Sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett.

God is the fountain of true life, and it flows through Jesus
   Jumal on tõelise elu allikas, mis voolab läbi Jeesuse
Any other way of getting satisfaction leaks
   Kõik teised rahulduse saamise viisid lekivad
      It is why we need Jesus in our marriages
   Sellepärast on meil vaja Jeesust meie abieludes

Jesus wanted to reach this woman in her soul
   Jeesus tahtis jõuda selle naiseni tema hinge kaudu
“I am the man you have been looking for”
   “Mina olen mees, keda sa otsinud oled”
        Jesus is the source of living water
    Jeesus on elava vee allikas

Johannese 7:37
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: "Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!

Everyone is thirsty, go to Jesus and drink
   Igaüks on janune, mine Jeesuse juurde ja joo
Go to Jesus and He will heal your hurts
   Mine Jeesuse juurde ja Tema parandab su haavad
      Your main soul connection must be God
   Sinu peamine hinge ühendus peab olema Jumal
      Come to Jesus and He will satisfy your soul
   Tule Jeesuse juurde ja Tema rahuldab sinu hinge


Sunday, May 20, 2012

Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi #2 : 20.05.12


Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi   2

1 Moosese 2:24-25
24 eepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning
hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!

25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine,
ega häbenenud.

God created sex for us to enjoy
   Jumal lõi seksi meile nautimiseks
Holy Spirit helps us live sexually, as God intended
   Püha Vaim aitab meil elada seksuaalselt nii nagu Jumal plaanis
      Make Jesus the center of your marriage
   Pane Jeesus oma abielu keskmesse
      And you will have a strong marriage
   Ja sul saab olema tugev abielu
Set an example for your children to follow
   Jäta oma lastele eeskuju, mida järgida

Men and women think and feel differently
   Mehed ja naised mõtlevad ja tunnevad erinevalt
But marriage between a man and woman can be great
   Aga abielu mehe ja naise vahel võib olla suurepärane
      If you do things in the right way
   Kui sa teed asju õigesti

­­Women love unexpected kindness
   Naistele meeldib ootamatu lahkus
Men love to be appreciated
   Meestele meeldib olla hinnatud
      Wives can use sex to train your husband to do more
   Naised võivad kasutada seksi, et treenida mehi tegema rohkem

Men, if you want good sex, touch the heart first
   Mehed, kui te tahate head seksi, puudutage kõigepealt südant
Do not give up the happy place before marriage
   Ära anna alla õnnelikus kohas enne abielu

Ladies, sex is the door to his heart
   Naised, seks on uks tema südameni
This is perfectly balance when done right
   See on täiuslikus tasakaalus, kui seda õigesti teha
       Sex and heart are powerful weapons in marriage
   Seks ja süda on võimsad relvad abielus

If you want him to do what you want, give him sex
   Kui sa tahad, et mees teeks, mida sina tahad, jaga temaga seksi
If you want her to do what you want, do nice things often
   Kui sa tahad, et naine teeks, mida sa tahad, tee tihti häid asju
      Men treat your wife like a queen
   Mehed, kohelge oma naist nagu kuningannat
      She will make you her king
   Ta paneb sind tundma oma kuningana

There is a sex problem in our society
   Meie ühiskonnas on seksi probleem
      It can’t be solve it by saying, “Wrong!”
   Seda ei saa lahendada öeldes “Vale!”
      We must tell them, “The solution is Jesus”
   Me peame neile ütlema “Jeesuses on lahendus“
If we can’t ignore it, what are we going to do?
   Kui me ei saa seda ignoreerida, mida siis teha?
      Be moved with compassion, and help people
   Ole liigutatud kaastundest ja aita inimesi

Tuesday, May 15, 2012

Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi #1 : 13.05.2012


Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi   1

God created sex, for us to enjoy
   Jumal lõi seksi meile nautimiseks
We should think about sex in the way God does
   Me peaksime mõtlema seksist nii, nagu Jumal mõtleb

Roomlastele 12:2
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

            Understand God’s will for marriage and sex
               Mõista Jumala tahet abielu ja seksi osas
            When you think right, you will act right
               Kui sa õigesti mõtled, sa ka käitud õigesti

Sex is the glue to any marriage
   Seks on liim iga abielu jaoks
            Christians should have the best marriages
               Kristlastel peaks olema parimad abielud
Sex is a supernatural thing
   Seks on üleloomulik asi

1. Moosese 2:24
24 Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!

            A man and woman become one
               Mees ja naine said üheks

Some do not have a healthy view of sex
   Mõnede vaade seksile on ebaterve

1. Moosese 2:25
25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud.

There is no shame doing it God’s way
   Seda Jumala viisil teha pole mingi häbi
                  Don’t neglect your marriage, bring sexiness into it
               Ära jäta oma abielu hooletusse, too sellesse seksikus tagasi
            Discuss what you desire, and keep it exciting
               Arutage, mida te igatsete ja hoidke see põnev

Koguja 4:12
12 Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu; ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti.

            Keep Jesus at the center of your marriage
               Hoia Jeesus oma abielu keskel
                 
Efeslastele 5:28-32
28 Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast.
29 Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust,
30 sest me oleme tema ihu liikmed.
31 "Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks."
32 See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest.

Marriage is for protection and strength
   Abielu on kaitse ja tugevuse jaoks
Marriage brings unity, through sex
   Abielu toob ühtsuse läbi seksi
Marriage is where we can reflect God
   Abielus saame me peegeldada Jumalat
            Where there is a vision, there is a vision stealer
               Kus on visioon, seal on ka visiooni varas

1. Peetruse 5:8
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

To develop a successful marriage:
   Et arendada edukat abielu:
1. Your spouse is center of the relationship
   1. Sinu abikaasa on suhte keskel
2. Regular date’s and romance
   2. Regulaarsed kohtamised ja romantika
3. Speak with honor about your spouse
   3. Räägi oma abikaasast austusega
4. Keep your marriage pure
   4. Hoia oma abielu puhas
5. Satisfy your spouse sexually
   5. Rahulda oma abikaasat seksuaalselt
6. Push through the quitting points
   6. Saa võitu loobumismõtetest

Jesus is your answer to bring sexy back
   Jeesus on sinu vastus, et tuua seksikus tagasi

Sunday, May 6, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #11 : 06.05.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   11

                         
There are things we have tried to do, that we should train to do
   Mõnesid asju, mida me oleme teha üritanud, tuleks hoopis treenida
            So we can grow and get better
               Et me võiksime kasvada ja paremaks saada
            In training you need consistency
               Treening nõuab sinult järjepidevust
                        Become happy, stable, fruitful, blessed
                           Saa õnnelikuks, stabiilseks, viljakaks, õnnistatuks

Training involves spiritual disciplines
   Treeningusse on kaasatud vaimulikud distsipliinid
            Study, prayer, serving, words, stewardship, work and rest, submission
               Õppimine, palve, teenimine, sõnad, majapidamine, töö ja puhkus, alistumine
            To understand submission, you must understand authority
               Et mõista alistumist, tuleb sul saada aru meelevallast

Koloslastele 3:20
20 Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane!
Efeslastele 6:1-3
1 Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige!
2 "Austa oma isa ja ema," see on esimene käsusõna tõotusega,
3 "et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!"

Submit, so things will go well for you, enjoy the journey
   Alistu, et sul asjad hästi läheksid, naudi teekonda
Parents have the responsibility to represent God to kids
   Vanematel on vastutus esindada Jumalat oma lastele
            If your children learn how to submit to you
               Kui su lapsed õpivad alistuma sulle
            They will know how to submit to God
               Siis nad teavad, kuidas alistuda Jumalale

Õpetussõnad 22:6
6 Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!

If you teach and model this for your kids
   Kui sa õpetad ja näitad seda oma lastele
The right path is in them, God can reach them
   Õige teerada on neis olemas, Jumal saab nendeni jõuda

Roomlastele 13:1-7  New Living
1 Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga  Jumala seatud.
2 Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse.
3 Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja sa saad tema käest kiitust,
4 sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja.
5 Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast.
6 Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad.
7 Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au!

When we resist authority, we resist God
   Kui seisame vastu meelevallale, seisame vastu Jumalale
Submission is not agreement; it begins where agreement stops
   Alistumine ei ole nõusolek, see algab seal, kus nõustumine lõppeb
            You do not need to agree to submit
               Sa ei pea olema nõus selleks, et alistuda
            Submission is a vital spiritual discipline
               Alistumine on hädavajalik vaimulik distsipliin
           
Rules bring order, and order brings liberty and safety; when you obey
   Reeglid loovad korra, kord toob vabaduse ja turvatunde, kui sa kuuletud
Rules bring trouble when you disobey
   Reeglid tekitavad raskusi, kui sa ei kuuletu
            All authority comes from God
               Kõik meelevald tuleb Jumalalt
           
The result of training is transformation and change
   Treenimise tulemuseks on muutumine
            Spiritual discipline alone will not transform you, only God can
               Vaimulik distsipliin üksi ei muuda sind, seda teeb ainult Jumal
            Spiritual disciplines put us in position for God to work in us
               Vaimulik distsipliin asetab meid olukorda, kus Jumal saab meis tööd teha

Galaatlastele 6:8
8 Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes
aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.

A person happy, stable, fruitful, blessed
   Õnnelik, stabiilne, viljakas, õnnistatud inimene
They are someone who has cooperated with God, but God does the work
   … on keegi, kes teeb koostööd Jumalaga, kuigi Jumal teeb selle töö
            Grace is not against effort, but grace is against earning
               Arm ei ole pingutuse vastu, kuid arm välistab väljateenimise
            We are not earning, we are cooperating with God
               Me ei teeni välja, me teeme koostööd Jumalaga

Roomlastele 12:2
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Like a caterpillar changes to butterfly
   Nagu tõugust saab liblikas
We do spiritual disciplines, and God transforms us
   Me distsiplineerime ennast vaimulikult ja Jumal muudab meid

1. Timoteosele 4:7-8
7 Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end jumalakartuses!
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.